5 mesures per evitar un augment de l’abandonament escolar des dels centres educatius

Ja era preocupant que la taxa d’abandonament escolar prematur a Catalunya hagués augmentat d’un 17% al 2018 a un 19% al 2019 (Idescat). I encara ho és més que pugui tornar a augmentar com a conseqüència de la pèrdua d’oportunitats educatives que aquesta crisi sanitària està generant juntament amb un sever impacte socioeconòmic en una part de la població.

La taxa d’abandonament escolar prematur és un dels múltiples indicadors de l’OCDE per mesurar el desenvolupament de les societats. Quantifica les persones joves d’entre 18 i 24 anys que no han assolit cap titulació d’estudis post-obligatoris. I que, per tant, s’han quedat amb un nivell d’estudis de secundària obligatòria o inferior i s’enfronten al mercat laboral amb dèficits formatius.

A Catalunya (dades 2019), un 21% dels nois i un 13% de les noies d’aquesta edat no han assolit cap titulació post-obligatòria. Això vol dir que s’han “quedat pel camí”, que en algun moment de la seva trajectòria, sigui en el salt de l’educació obligatòria a la post-obligatòria, o sigui ja dins del tram post-obligatori, han saltat o abandonat. O, millor dit, seguint el terme anglès per designar-lo (el drop-out), se’ls ha “deixat caure” fora del sistema educatiu.

El jovent abandona o el sistema ho permet?

Ras i curt, el nostre sistema educatiu no és capaç de garantir que el 19% de joves, amb certes característiques socials, demogràfiques, culturals o de salut, puguin assolir un nivell d’estudis de secundària post-obligatòria. I, en canvi, sí que garanteix l’assoliment d’estudis universitaris per a una gran proporció de joves tot i que el mercat laboral no pugui absorbir-la (sobre-qualificació).

L’abandonament escolar no és, doncs, fruit de “males” decisions individuals “dels joves o de les famílies”. És el resultat d’uns obstacles sistèmics que es conjuguen i s’acumulen per acabar privant-los d’oportunitats educatives. Fet que, clarament, marcarà el seu futur laboral abocant-los, a molts, a situacions de vida molt precaritzades i dependents del sistema públic de protecció social.

I quins són aquests joves que “cauen” del sistema? Dit ràpid: majoritàriament joves de classes socials desafavorides i joves amb necessitats socioeducatives diverses.

[llegir tot l’article]
5 mesures per evitar un augment de l’abandonament escolar des dels centres educatius
Laura Mencía. 12/06/2020
Obrim l’educació. Fundació Bofill

Les tres palanques per lluitar contra la segregació escolar

La segregació escolar és un problema multicausal en què incideixen de manera diferent les condicions conjunturals de cada municipi. Les mesures que es poden implementar per afrontar-la tenen a veure a més amb el marc legislatiu vigent, els recursos disponibles i els criteris propis que fan servir actors implicats en l’escolarització. No obstant això, hi ha algunes pautes bàsiques que ajuden a promoure l’heterogeneïtat dins dels centres educatius. Aquests procediments són primers pasos que han estat clau en la reducció de la segregació escolar de molts municipis de Catalunya.

Planificar bé l’oferta educativa, detectar i distribuir els alumnes vulnerables i gestionar equitativament la matrícula viva són mesures mínimes per començar a escolaritzar equilibradament. Per posar-les en marxa cal el treball conjunt de tots els actors implicats en l’escolarització (Ajuntament, Inspecció, EAP, centres educatius…) i un lideratge polític valent que entomi la qüestió. Així mateix, s’ha de posar especial atenció en acompanyar les famílies, donant-los l’assessorament necessari i promovent que tots els alumnes se sentin còmodes al seu centre educatiu.

[llegir tot l’article]
Les tres palanques per lluitar contra la segregació escolar
María Segurola. 12/06/2020
Obrim l’educació. Fundació Bofill

Ajuts per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu

Termini per presentar les sol·licituds: del 9 d’agost al 30 de setembre de 2020

Ajuts individualitzats convocats pel Ministeri d’Educació i Formació Professional per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu. Modalitats dels ajuts:

  • Ajuts i subsidis per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu derivada de discapacitat o trastorn greu de conducta.
  • Ajuts per a programes complementaris a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu associada a altes capacitats.

[llegiu-ne més]

Mapa interactiu: La segregació escolar municipi a municipi

La segregació escolar és un dels problemes més greus del sistema educatiu català. L’informe Estat i evolució de la segregació escolar a Catalunya – 2020 demostra que el país té encara uns greus nivells de dissimilitud i que hi ha molts municipis que porten anys empitjorant la seva situació. Calen per tant mesures valentes i contundents per resoldre el problema i el primer pas per platejar actuacions és conèixer la magnitud de la segregació a cada municipi.

Com llegir el mapa?

Aquest mapa mostra els nivells de segregació escolar dels municipis de més de 10.000 habitants de Catalunya i la disponibilitat de recursos per fer-hi front.

[llegir tot l’article]
Mapa interactiu: La segregació escolar municipi a municipi
María Segurola. 03/07/2020
Obrim l’educació. Fundació Bofill

Convocatòria general de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona per l’any 2019

Ja està disponible la documentació de la CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS 2019, al web de l’Ajuntament de Barcelona, us enviem l’enllaç a continuació.

https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions

La Convocatòria general de subvencions per projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per a l’any 2019 obrirà el termini de presentació de sol·licituds a partir del 27 de desembre de 2018 al 24 de gener de 2019.

A partir del dia 27 de desembre es penjaran al web els documents BÀSIC 1 i BÀSIC 2 on podreu presentar els vostres projectes.

Comunicat Ampa Escola Àgora, Nou Barris, Barcelona

Dilluns 23 i dimarts 24 de juliol, grups feixistes van atacar (enganxant propaganda i embrutant les parets amb pintades) un casal i algunes escoles del barri de La Guineueta. El nostre barri.

Dimarts 24, a més, van agredir les persones que havien acudit a la concentració i posterior manifestació, convocada per diferents col·lectius del nostre barri, del nostre districte, de la nostra ciutat.

Com a AMPA de l’Escola Àgora, escola afectada per les actuacions d’aquests grups feixistes, volem manifestar:

  1. El rebuig més absolut a les accions violentes dutes a terme per aquests grups feixistes.
  2. L’absolut rebuig i enuig que ens genera, com a part de la comunitat educativa de l’Escola Àgora, l’embrutiment de les seves parets amb cartells i pintades que promouen la intolerància, la xenofòbia, la violència i el pensament acrític. NO! L’escola pública catalana educa en valors absolutament contraris als defensats en el seu ideari, als exposats en la seva propaganda.
  3. La nostra solidaritat amb el Casal 3 Voltes Rebel i amb les persones redides.