Les tres palanques per lluitar contra la segregació escolar

La segregació escolar és un problema multicausal en què incideixen de manera diferent les condicions conjunturals de cada municipi. Les mesures que es poden implementar per afrontar-la tenen a veure a més amb el marc legislatiu vigent, els recursos disponibles i els criteris propis que fan servir actors implicats en l’escolarització. No obstant això, hi ha algunes pautes bàsiques que ajuden a promoure l’heterogeneïtat dins dels centres educatius. Aquests procediments són primers pasos que han estat clau en la reducció de la segregació escolar de molts municipis de Catalunya.

Planificar bé l’oferta educativa, detectar i distribuir els alumnes vulnerables i gestionar equitativament la matrícula viva són mesures mínimes per començar a escolaritzar equilibradament. Per posar-les en marxa cal el treball conjunt de tots els actors implicats en l’escolarització (Ajuntament, Inspecció, EAP, centres educatius…) i un lideratge polític valent que entomi la qüestió. Així mateix, s’ha de posar especial atenció en acompanyar les famílies, donant-los l’assessorament necessari i promovent que tots els alumnes se sentin còmodes al seu centre educatiu.

[llegir tot l’article]
Les tres palanques per lluitar contra la segregació escolar
María Segurola. 12/06/2020
Obrim l’educació. Fundació Bofill