COORDINADORA AMPA NOU BARRIS

L'espai de comunicació de totes les ampes de les escoles del nostre districte | Curs 2013-2014

Calendari escolar curs 2013-2014

schoolcalendar01Presentem la informació sobre els dies de lliure disposició pel curs 2013-2014.

————————————

L’Ordre ENS/76/2013, de 30 d’abril, per la qual s’estableix el calendari del curs 2013-2014 per als centres educatius no universitaris de Catalunya,  preveu que els centres poden establir 3 dies festius que s’han de distribuir equitativament entre els tres trimestres.
L’Ordre, també preveu que els consells escolars municipals fixin els dies que convindria que adoptessin tots els centres del mateix municipi.
En compliment de la normativa:

Dies de lliure disposició del curs 2013-2014 recomanats pel Consell Escolar Municipal de Barcelona (CEMB)
• 1r Trim, 4 de novembre de 2013 (Tots Sants).
• 2n Trim, 3 de març de 2014 (Carnestoltes).
• 3r Trim, 2 de maig de 2014 (pont Primer de maig).

 

 

Anuncis

Informació

This entry was posted on 20 Mai 2013 by in FaPaC, Generalitat.
%d bloggers like this: